بهمن ۲۳, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۸
قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند  و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند
بهمن ۷, ۱۴۰۱
” ضحاک” خون آشامی در لباس قدّیس
ضحاک در لباس قدّیس و در سلک مرجع تقلید
بهمن ۲, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۶
این جنبش، دست دموکراسی خواهان دروغین و قدرت طلبان را باز کرده و همچنان باز میکند!
مهر ۲۴, ۱۴۰۱
روسری در نقش درفش کاویانی
بانوان ایران زمین هم روسری خود را پس از مرگ مهسا امینی، به اهتزاز درآورده و از آن پرچم حق و حاکمیت طلبی ساخته اند.