دی ۲۸, ۱۴۰۲
مطلق گرایی از مهمترین عوامل شکست در هر امر و انقلابی و بویژه در  انقلاب ۵۷
لینک در گویا: مطلق گرایی از مهمترین عوامل شکست در هر امر و انقلابی و بویژه در  انقلاب ۵۷ مطلق گرا بودن و یا شدن در هر امری آدمی را به ورطه هلاکت می رساند. در جامعه ما مطلق گرا […]
آذر ۲۸, ۱۴۰۲
 رونسانسی  در ایران در حال رشد(کمبودهای جنبش ۳)
 لینک در گویا: «امروز به روشنی  رونسانسی  در ایران بوقوع پیوسته و در حال رشد و شکوفا شدن است» کمبود های جنبش – ۳  در قسمت قبل (۱) وعده داده شد که در نوبت  بعد به توضیح این امر که […]
آذر ۱, ۱۴۰۲
پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری (کمبود های جنبش -۲)
  لینک گویا  کمبود های جنبش -۲   پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری «در کشورهایی که آزادی و حقوق و برابری مردم پاس داده و از آن پاسداری نمی شود نظیر حکومت  جمهوری مطلقه غارتگر، حوادث و […]
آبان ۲۵, ۱۴۰۲
راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- (کمبودهای جنبش ۱)
لینک در گویا: راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- ۱ «رژیم به جمع بر افروخته در درون جنبش القا می کند: وقتی رژیم با خشونت ما را قلع و قم می کند، پس چرا ما متقابلاً دست […]
مهر ۲۵, ۱۴۰۲
برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم
  برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم. در شفاف سازی تاریخ – ۸ لینک در گویا:   برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم در شفاف سازی تاریخ – ۸   برای اینکه برنامه آقای خمینی برای  آیت الله […]
مهر ۲, ۱۴۰۲
گنجی، بمب ناپالم و ترویج دروغ
لینک در گویا: گنجی، بمب ناپالم و ترویج دروغ در شفاف سازی تاریخ -۷ چندین سال به کتابفروشی فرهنگ سرای لندن، رفته بودم، در قفسه کتابها چشمم به کتابی تحت نام «بود و نُمود خمینی» از آقای گنجی که آن […]
شهریور ۳, ۱۴۰۲
واعظ طبسی
لینک در گویا:   در انقلاب اسلامی:   در شفاف سازی تاریخ – ۶، همکاری واعظ طبسی با ساواک  و به روایتی خبر چینی برای انگلیس قبل از پرداختن به اصل موضوع همکاری واعظ طبسی با ساواک و به روایتی […]
مرداد ۲۷, ۱۴۰۲
برگی از تاریخ حرف خمینی در مورد مرحوم مصدق
   لینک در گویا: لینک در انقلاب اسلامی: در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ – ۵ در کودتای ۲۸ مرداد  «مصدق از اسلام سیلی خورد» (خمینی) در مورد ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و متعاقب […]
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲
سپاه پاسداران بلای جان ملت ایران
لینک در گویا: در انقلاب اسلامی:   در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ –  ۴ سپاه پاسداران بلای جان ملت ایران  مهمترین ارگانهای انقلابی دادگاهها و سپاه پاسداران انقلاب که هم بلای جان دولت موقت و هم بلای […]