فروردین ۳, ۱۴۰۲
  نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:
    نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:    هدف جمهوری مطلقه غارتگر، ماندن بر اریکه قدرت به هر قیمتی است. به نظر می رسد که بسیاری از سیاسیون چه در داخل و در چه خارج از کشور روحانیت و […]
اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
چرا باید همه چیز از قبل روشن باشد
لینک ور گویا: در انقلاب اسلامی: من بعنوان یک ایرانی از حرف ذلت باری که شاه در مورد خود گفته خجالت می‌کشم. پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم // ترسم برادران غیورش قبا کنند گر سنگ از این حدیث […]
اسفند ۴, ۱۴۰۱
خیمه شب بازی «من وکالت می دهم »
لینک در گویا: در انقلاب اسلامی: حالی درون پرده بسی فتنه می رود // تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند این را می دانم که حق گفتن برای کسانی که اصل و هدف را قدرت می پندارند، […]
بهمن ۲۳, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۸
قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند  و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند
بهمن ۱۴, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۷
فکر می کنید که غربی ها به رهبری آمریکا و اذنابشان ، بی جهت و دلیل گروه های تجزیه طلب و سلطنت طلب را با انواع واقسام روشها حمایت و پشتیبانی می کنند؟
بهمن ۷, ۱۴۰۱
” ضحاک” خون آشامی در لباس قدّیس
ضحاک در لباس قدّیس و در سلک مرجع تقلید
بهمن ۲, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۶
این جنبش، دست دموکراسی خواهان دروغین و قدرت طلبان را باز کرده و همچنان باز میکند!
دی ۲۷, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه –  ۲۵
ترس و وحشت در چهره آقای خامنه ای و دیگر سردمدارن نظام مطلقه غارتگر
مهر ۲۴, ۱۴۰۱
روسری در نقش درفش کاویانی
بانوان ایران زمین هم روسری خود را پس از مرگ مهسا امینی، به اهتزاز درآورده و از آن پرچم حق و حاکمیت طلبی ساخته اند.