بهمن ۱۴, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۷
فکر می کنید که غربی ها به رهبری آمریکا و اذنابشان ، بی جهت و دلیل گروه های تجزیه طلب و سلطنت طلب را با انواع واقسام روشها حمایت و پشتیبانی می کنند؟
دی ۲۷, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه –  ۲۵
ترس و وحشت در چهره آقای خامنه ای و دیگر سردمدارن نظام مطلقه غارتگر