مهر ۲۵, ۱۴۰۲
برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم
  برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم. در شفاف سازی تاریخ – ۸ لینک در گویا:   برای او هم (یعنی طالقانی) برنامه دارم در شفاف سازی تاریخ – ۸   برای اینکه برنامه آقای خمینی برای  آیت الله […]
مهر ۲, ۱۴۰۲
گنجی، بمب ناپالم و ترویج دروغ
لینک در گویا: گنجی، بمب ناپالم و ترویج دروغ در شفاف سازی تاریخ -۷ چندین سال به کتابفروشی فرهنگ سرای لندن، رفته بودم، در قفسه کتابها چشمم به کتابی تحت نام «بود و نُمود خمینی» از آقای گنجی که آن […]
شهریور ۳, ۱۴۰۲
واعظ طبسی
لینک در گویا:   در انقلاب اسلامی:   در شفاف سازی تاریخ – ۶، همکاری واعظ طبسی با ساواک  و به روایتی خبر چینی برای انگلیس قبل از پرداختن به اصل موضوع همکاری واعظ طبسی با ساواک و به روایتی […]
مرداد ۲۷, ۱۴۰۲
برگی از تاریخ حرف خمینی در مورد مرحوم مصدق
   لینک در گویا: لینک در انقلاب اسلامی: در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ – ۵ در کودتای ۲۸ مرداد  «مصدق از اسلام سیلی خورد» (خمینی) در مورد ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و متعاقب […]
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲
سپاه پاسداران بلای جان ملت ایران
لینک در گویا: در انقلاب اسلامی:   در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ –  ۴ سپاه پاسداران بلای جان ملت ایران  مهمترین ارگانهای انقلابی دادگاهها و سپاه پاسداران انقلاب که هم بلای جان دولت موقت و هم بلای […]
تیر ۲۲, ۱۴۰۲
استعفای تیمسار قره نی از ریاست ستاد مشترک تا ترور وی
در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ -۲   استعفای تیمسار قره نی از ریاست ستاد مشترک تا ترور وی قبل از پرداختن به اصل موضوع عنوان شده اجمالاً چند نکته ای یادآوری می شود:    یکم: در تمامی […]
تیر ۷, ۱۴۰۲
هسته امام یا هسته فرهنگی امام
 لینک در گویا لینک در انقلاب اسلامی در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ-۱ هسته امام یا هسته فرهنگی امام   قبل از اینکه به شرح  زمینه و چگونگی تشکیل هسته امام یا هسته فرهنگی امام پرداخته شود، یادآوری […]
خرداد ۲۹, ۱۴۰۲
زدودن چند دروغ از چهره شادروان بنی صدر
لینک در گویا: زدودن چند دروغ از چهره شادروان بنی صدر به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد به اجرا در آمدن پرده پنجم یا آخرین پرده کودتا «عدم کفایت سیاسی» (۱) در خرداد ۱۳۶۰علیه شادروان بنی صدر اولین رئیس جمهور […]
خرداد ۱۷, ۱۴۰۲
داستان بیمه و گاو
لینک در گویا   لینک در انقلاب اسلامی   در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ – ۳ در قسمت دوم « در شفاف سازی تاریخ یا برگی از تاریخ » گفته شد: « اخیراً باز هم به دفترچه […]