خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

به یاد و نام مرحوم سید محمود دعائی

دعائی غیراز آخوندهای دیگر، شخصیت و آدم دیگر و از جنم دیگری است.
آذر ۲۴, ۱۳۹۹
اعدام سبعانه روح الله زم شهیدی که حتی از اعدام خود خبر نداشت
با وجودی که من مخالف بعضی از روش های او بودم، اما اعدام او که با هیچ روش حقوقی، جز روش « الحق لمن غلب» سازگاری نداشته و ندارد را به خانواده آن شهید راه آزادی ایران به خانواده محترمشان، […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۹
خوانده ای انا الیه راجعون
 به مناسبت در گذشت دکتر سید محمد باقر نصیر السادات سلامی خوانده ای انا الیه راجعون  ما ز بالاییم     و         بالا میرویم     //      ما ز دریاییم         و   دریا می رویم خوانده       ای انا الیه راجعون     //     تا بدانی که کجا      ها می رویم    آقای سید محمد باقر نصیرالسادات سلامی دوستی عارف و دیپلماتی […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۸
امیر انتظام قهرمانانه و با افتخار مظلومانه زیست
قبل از هر چیز این نکته یادآوری می‌شود: در این مختصر قصد واکاوی و اظهار نظر مواضع سیاسی مرحوم امیر انتظام نیست بلکه نشان دادن آزادگی وزیر بار زور و تهمت و فشارحاکمیت نرفتن او است و حقیقت این است […]