دی ۲۸, ۱۴۰۲
مطلق گرایی از مهمترین عوامل شکست در هر امر و انقلابی و بویژه در  انقلاب ۵۷
لینک در گویا: مطلق گرایی از مهمترین عوامل شکست در هر امر و انقلابی و بویژه در  انقلاب ۵۷ مطلق گرا بودن و یا شدن در هر امری آدمی را به ورطه هلاکت می رساند. در جامعه ما مطلق گرا […]
آذر ۱, ۱۴۰۲
پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری (کمبود های جنبش -۲)
  لینک گویا  کمبود های جنبش -۲   پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری «در کشورهایی که آزادی و حقوق و برابری مردم پاس داده و از آن پاسداری نمی شود نظیر حکومت  جمهوری مطلقه غارتگر، حوادث و […]
آبان ۲۵, ۱۴۰۲
راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- (کمبودهای جنبش ۱)
لینک در گویا: راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- ۱ «رژیم به جمع بر افروخته در درون جنبش القا می کند: وقتی رژیم با خشونت ما را قلع و قم می کند، پس چرا ما متقابلاً دست […]