تیر ۱۷, ۱۴۰۲
غارت و غارتگری در رژیم مطلقه فقیه (مجموعه مقالات)
غارت و غارتگری در رژیم مطلقه فقیه در پایان این پژوهش تحت عنوان سلسله مقاله های« غارت و غارتگری در رژیم مطلقه فقیه » و به منظور قرار گرفتن تمامی آن یکجا در سایت برای دسترسی و مراجعه علاقه مندان […]
فروردین ۳, ۱۴۰۲
  نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:
    نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:    هدف جمهوری مطلقه غارتگر، ماندن بر اریکه قدرت به هر قیمتی است. به نظر می رسد که بسیاری از سیاسیون چه در داخل و در چه خارج از کشور روحانیت و […]
بهمن ۲۳, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۸
قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند  و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند
بهمن ۱۴, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۷
فکر می کنید که غربی ها به رهبری آمریکا و اذنابشان ، بی جهت و دلیل گروه های تجزیه طلب و سلطنت طلب را با انواع واقسام روشها حمایت و پشتیبانی می کنند؟
بهمن ۲, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۶
این جنبش، دست دموکراسی خواهان دروغین و قدرت طلبان را باز کرده و همچنان باز میکند!
دی ۲۷, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه –  ۲۵
ترس و وحشت در چهره آقای خامنه ای و دیگر سردمدارن نظام مطلقه غارتگر
مهر ۳, ۱۴۰۰
تکامل مفهوم غارت در جمهوری اسلامی اموی عصر حاضر
(تکامل مفهوم غارت در جمهوری اسلامی اموی عصر حاضر، سلسله مقاله هائی پیوسته که از ۶ شهروید ۹۹ شروع شده و تا ۲۰ آیان ۹۹ چهار مقاله از این سلسله در وبسایتها منتشر شده است و قرار بر ادامه آن […]