والد و والده مرحوم حاجی محمد جعفری و مرحومه فاطمه حاتمی

عکس فوق در عکاسی چهره نما خیابان ناصر خسرو تهران در سال ۱۳۳۶ برای الصاق بر روی تصدیق کلاس ششم ابتدائی گرفته شده است

استدیو و عکاسی شعله، آبادان خیابان زند، ۱۳۳۷

از راست به چپ: رضا فتوحی، محمد جعفری، مورخ ۱۳۳۷/۱/۱۳ در نخلستان بهمن شیر آبادان


به ترتیب از بالا به پایین: محمد جعفری، رضا فتوحی، حسین قاسمی. نفر ایستاده راست به چپ: حسن عرب و حسن رجائی و فرزندش. مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۳، در نخلستان بهمن شیر آبادان

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

عقیله، حسنیه، غزاله


عقیله و حسنیه

زمستان ۱۳۶۱ - مرخصی دو ساعته از زندان - از راست به چپ (پدر همسرم، والده ام، همسرم، خودم و برادرم حسن)

عکسی از تظاهرات علیه حمله به عراق ۲۰۰۳ - اینجانب و دکتر مریم ایزدی

اینجانب و دو دامادم دوگِل هارگریو و زیویر گریفین


بتول اشکان، زیویر، غزاله، جواد اشکان نژاد و محمد جعفری

همسرم بتول و برادرش جواد و دو خواهرانش اختر و اعظم

برادرم حسن جعفری، خواهرم لیلا و سکینه و صغری خانم دختر عمه هایم - ماربین - ۱۳۸۲

جلو منزل ما در ماربین - خواهرم رباب و دو دخترانم غزاله و حسنیه


خواهرانم حاج رباب و لیلا - در قریه مار در حال تهیه کره - سال ۱۳۸۲

دخترم غزاله و خواهرانم لیلا و رباب - ۱۳۸۲

منظره ای از مار بین

منزل ما در ماربین (عکس خانوادگی) ۱۳۸۲


منظره ای از ماربین

من و دخترم