دریاچه مصنوعی دهکده اشتاین هوده در حومه شهر هانور آلمان (کنگره ششم اتحادیه) ۱۳۴۹:۰۲:۲۷ آقایان خطیب و محمد جعفری

منطقه اوردینگن در شهر کرفلد (در منزل آقای عاصم مجددی) ۱۹۷۰ - عاصم مجددی و محمد جعفری

جلسه بحث با آقای مجتهد شبستری در منزل اینجانب، شهر کرفلد ۱۳۴۹/۱۰/۲۲ - از راست به چپ: آقایان ترازوئی، اسفندیاری، جعفری، سنگلجی، مجددی، شبستری، ناطقی، تجریشی

سالن پروتستانهای جوانان شهر کرفلد آلمان متعاقب سخنرانی آقای بهشتی ۱۹۷۰/۰۳/۱۲ - از راست به چپ: آقایان حسن عقیلی،‌ ابراهیم بدخشی، علی مجید تفرشی،‌ محمد جعفری، اسماعیل ناطقی، محمد عاصم مجددی، حمید بهشتی، نفر نشسته ترازوئی


منزل آقای ناطقی، متعاقب بازدید مسئول فرهنگی و انتشاراتی اتحادیه، آقای حسین نمازی از انجمن اسلامی دانشجویان شهر کرفلد آلمان - از راست به چپ: آقایان سلیمانی فر، جعفری، بهشتی، ناطقی، نمازی، عقیلی

در مسیر آلمان به فرانسه - علی اصغر سنگرجی ، حسن جعفری و محمود نخودیان

پاییز ۱۳۵۲ - سنگلجی جعفری و برادرم حسن - پاریس

وپرتال - ۱۹۷۵


محمد جعفری ، اسماعیل ناطقی، حسن عقیلی - رمضان ۱۹۷۰

مجید تجریشی، حسن عقیلی، محمد جعفری - ۱۹۷۰

آلمان - وپرتال - از راست به چپ (محمد جعفری، حسین تویسرکانی، کلاوس بوشر)‌ شب کریسمس ۱۹۷۶

عکسی از نوفلوشاتو