بهمن ۲۳, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۸
قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند  و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند
بهمن ۲, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۶
این جنبش، دست دموکراسی خواهان دروغین و قدرت طلبان را باز کرده و همچنان باز میکند!
دی ۲۷, ۱۴۰۱
غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه –  ۲۵
ترس و وحشت در چهره آقای خامنه ای و دیگر سردمدارن نظام مطلقه غارتگر
مهر ۳, ۱۴۰۰
تکامل مفهوم غارت در جمهوری اسلامی اموی عصر حاضر
(تکامل مفهوم غارت در جمهوری اسلامی اموی عصر حاضر، سلسله مقاله هائی پیوسته که از ۶ شهروید ۹۹ شروع شده و تا ۲۰ آیان ۹۹ چهار مقاله از این سلسله در وبسایتها منتشر شده است و قرار بر ادامه آن […]