اسفند ۴, ۱۴۰۱
خیمه شب بازی «من وکالت می دهم »
لینک در گویا: در انقلاب اسلامی: حالی درون پرده بسی فتنه می رود // تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند این را می دانم که حق گفتن برای کسانی که اصل و هدف را قدرت می پندارند، […]
شهریور ۲۸, ۱۳۹۸
آیا کودتا راه حل رسیدن به دموکراسی است؟
  دربرنامه صفحه ۲ آخر هفته  امشب( ۲۰۱۹/۹/ ۱۹) بی بی سی فارسی که  در مورد بحران اخیری که از حمله پهبادی و موشکی به مراکز نفتی عربستان و از کار انداختن نیمی از تولید نفت عربستان شده بوجود آمده […]