اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
چرا باید همه چیز از قبل روشن باشد
لینک ور گویا: در انقلاب اسلامی: من بعنوان یک ایرانی از حرف ذلت باری که شاه در مورد خود گفته خجالت می‌کشم. پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم // ترسم برادران غیورش قبا کنند گر سنگ از این حدیث […]
اسفند ۴, ۱۴۰۱
خیمه شب بازی «من وکالت می دهم »
لینک در گویا: در انقلاب اسلامی: حالی درون پرده بسی فتنه می رود // تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند این را می دانم که حق گفتن برای کسانی که اصل و هدف را قدرت می پندارند، […]