آخرین مقاله ها

  • چرا باید همه چیز از قبل روشن باشد
    لینک ور گویا: در انقلاب اسلامی: من بعنوان یک ایرانی از حرف ذلت باری که شاه در مورد خود گفته خجالت می‌کشم. پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم // ترسم برادران غیورش قبا کنند گر سنگ از این حدیث […]
  • خیمه شب بازی «من وکالت می دهم »
    لینک در گویا: در انقلاب اسلامی: حالی درون پرده بسی فتنه می رود // تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند این را می دانم که حق گفتن برای کسانی که اصل و هدف را قدرت می پندارند، […]
  • غارت و غارتگری در رژیم ولایت مطلقه فقیه – ۲۸
    قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند  و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند

جلد بعضی از کتاب ها