آخرین مقاله ها

  • دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی کشور از مهمترین عوامل ماندگاری رژیم است
    اخیراً آقای رضا پهلوی در گفتگو با سناتور مک کین از وی پرسیده‌‍است «در آینده و در ایرانی متفاوت، با سپاه پاسداران چه باید کرد؟» (۱) برای روشن شدن کم و کیف این تقاضا و سر درآوردن از هدف اصلی […]
  • چرا در مجلس خبرگان رهبری، رهبر موقت معین شد؟
    نوار بسیار گویایی که به تازگی، در باره بخشی از جریان انتخاب رهبر پخش شده است، معلوم می‌کند که در آن مجلس، رهبر بطورموقت انتخاب شده است. چرا موقت؟ قبل از اینکه به تشریح نوار بپردازیم و پاسخ این چرا […]
  • درسی و تجربه ای از سوره الرحمان
    شاید این سئوال مطرح باشد که چرا وقتی شخصی از دنیا میرود، در پایان قرائت قرآن بخشی از این سوره جهت ختم قرآن در مجالس فاتحه برای حضار قرائت می شود؟ قرائت بخشی از این سوره در اینگونه مراسم، مرا […]

جلد بعضی از کتاب ها